LỊCH SỬ MERUFA
 
MERUFA được thành lập và bắt đầu hoạt động vào năm 1987 (30 năm trước đây)

  Tiền thân của công ty cổ phần MERUFA là XÍ NGHIỆP CAO SU Y TẾ (thuộc Bộ Y tế- Việt nam), được xây dựng với sự hợp tác giữa chính phủ Việt nam và qũy Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA).

   Trang thiết bị ban đầu của Xí nghiệp trị giá 3.000.000 (ba triệu) USD do UNFPA tài trợ, gồm một dây chuyền sản xuất condoms (bao cao su tránh thai) hoàn chỉnh. Từ ngày thành lập đến nay, MERUFA đă phát triển nhanh, cả về sản lượng sản phẩm chủ yếu, cũng như chủng loại mặt hàng. MERUFA chính là đơn vị đầu tiên, tiên phong tại Việt nam nghiên cứu, sản xuất, cung cấp cho thị trường các mặt hàng Y tế quan trọng sau:

 
 

 

 
MERUFA
 

 

MERUFA HISTORY

 
MERUFA was established and put officially into operation on 1987 (about 30 years ago)

  The former organization of MERUFA joint-stock company was MEDICAL RUBBER FACTORY (belonging to Vietnamese Ministry of Health), established with co-operation between UNFPA [United Nations] and Vietnamese Government.

   The factory’ original equipment of 3 million US Dollar value, provided by UNFPA, consists of one CONDOM producing complete system.
  From its foundation so far, MERUFA has developed quickly main product productivities and variety of products as well.
  MERUFA has really been the very first manufacturer and the pioneer in Vietnam country in the field of study, manufacturing and supply to the market the following medical important products:

 

Các sản phẩm của MERUFA đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành và đang chiếm một thị phần lớn tại Việt nam.

 Năm 2000 MERUFA được tổ chức quốc tế AFAQ và QUACERT-Việt nam cấp chứng chỉ ISO 9002-phiên bản 1994. Năm 2004 MERUFA được cấp chứng chỉ ISO 9001- phiên bản 2000.

   Từ quí 2 năm 2006, MERUFA hoạt động ở một cơ sở mới, tọa lạc tại khu công nghiệp Vĩnh lộc (Thành phố Hồ chí Minh), trên một mặt bằng diện tích xấp xỉ 20.000 m2.

   
1- Bao cao su tránh thai (Condoms) chế tạo từ cao su thiên nhiên của Việt nam: từ đầu năm 1987
   
2-  Găng phẫu thuật (từ cao su Latex Việt nam), sản xuất trên các dây chuyền hoàn toàn tự động: từ năm 1994
   
3-  Các loại nút chai kháng sinh, chai truyền dịch sản xuất từ cao su tổng hợp áp dụng kỹ thuật ép phun, dùng cho các xí nghiệp dưọc phẩm và bệnh viện: từ  năm 2000
   
4-   Một số loại ống thông ống Penrose: từ năm 1992
   
1- CONDOMS, made out of Vietnamese natural rubber latex: from the beginning of 1987
   
  2-    SURGICAL GLOVES (made out of Vietnamese natural rubber latex) manufactured  on fully automatic glove-making plants: from 1994
   
3-  Rubber stoppers (from synthetic rubber and rubber injection technology applied) for antibiotic and transfusion bottles  and used for pharmaceutical factories and hospitals: from 2000
   
4-   Some kinds of rubber catheters and Penrose: from 1992
   
←←  (Please see your left side)

All the MERUFA products meet the current international standards and take a large share in Vietnamese market.

  MERUFA was certified with ISO 9002-1994 (supplied by International AFAQ and QUACERT –Vietnam) on 2000 and ISO 9001- 2000 certificate on 2004.

  From the second quarter of 2006 year, MERUFA operates at its new location of layout surface of nearly 20,000 square meters in “Vinh loc’ industrial zone (HCM city)

                         
  Home   Introdution  

Products-I

  Products-II   Products-III   Contact  
Mybich Company MRF History Surgical Gloves NRL Catheters Map to MERUFA
  New Products   Organization Exam. Gloves       Contact persons  
New Projects Certificates Condoms Order(s)
  Tech. Cooperation   Award   Rubber Stoppers       Feed back  
News Tech. Activities Cosmetic Prod.