Đóng

Tin tức

26/11/2020

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Hưởng ứng theo Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng chống AIDS (ngày 01 tháng 12) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[File đính kèm]

Tin tức Related