Đóng

28/09/2018

Mẫu bao bì găng kiểm tra mới 09/2018

THÔNG BÁO
(V/v Điều chỉnh nội dung in trên bao bì găng kiểm tra dùng trong y tế nhãn MERUFA –  Văn bản)

  Bao bì cũ (màu nâu) Bao bì mới (màu nâu)
Mặt chính hộp găng Arm without Character-Merufa Arm with M Character-Merufabổ sung ký tự M (hoặc S, XS), chữ “MỞ HỘP” ở vị trí lấy găng.
  Bên hông của hộp Thông tin ghi 2 mặt bên của hộp là song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). Thông tin ghi 1 mặt tiếng Việt và 1 mặt tiếng Anh.
Hạn sử dụng

3 năm kể từ ngày sản xuất.

5 năm kể từ ngày sản xuất.
Thùng carton

Thông tin size găng “S” hoặc “M” được in 1 mặt chính.

Thông tin size găng “S” hoặc “M” được in 4 mặt trên thùng carton.
Nắp thùng có ghi thông tin cỡ găng “S” hoặc “M” và “KEEP IN COOL, DRY PLACE”.

 

 

------ Thông báo ------- Related