Đóng

------ Thông báo -------

24/04/2020

MERUFA_CBTT về Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

MERUFA_CBTT về Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

(Thông báo 161/TB-CT ngày 27/04/2020 thay cho thông báo 160/TB-CT ngày 24/04/2020)

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Merufa

Mã chứng khoán: MRF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch:  UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020

  1. Lý do và mục đích

– Thực hiện quyền dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

– Tạm ứng cổ tức năm 2019.

  1. Nội dung cụ thể 

2.1 Chốt danh sách cổ đông tham dựcuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nội dung cụ thể:

2.1.1– Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

2.1.2– Thời gian tổ chức đại hội (dự kiến): 8 giờ 00 ngày 20/06/2020 hoặc 8 giờ 00 ngày 27/06/2020 (Thứ Bảy).

2.1.3– Địa điểm thực hiện: Tại Văn Phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình chánh, Tp. Hồ chí Minh.

2.2 Tạm ứng cổ tức năm 201bằng tiền mặt

2.2.1  Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

2.2.2  Thời gian thực hiện: 18/06/2020.

2.2.3  Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Văn Phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, huyện Bình chánh, Tp. Hồ chí Minh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 8h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00) bắt đầu từ ngày 18/06/2020. Khi đến yêu cầu xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước nhân dân bản chính để làm thủ tục. Nếu là cá nhân được cổ đông ủy quyền nhận cổ tức, khi đi ngoài Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) phải mang theo bản gốc giấy ủy quyền nhận cổ tức (mẫu này được đăng tải trên website công ty) kèm theo bản copy CMND của người ủy quyền. Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà không có đủ các thủ tục nêu trên.

------ Thông báo ------- Related