Đóng

08/08/2021

Sản phẩm Găng tay không bột (MEDICAL EXAMINATION GLOVES)

Găng kiểm tra dùng trong y tế nhãn hiệu MERUFA (MERUFA brand Medical Examination Gloves):

– Dùng trong y tế (Use in medical);

– Cỡ (size)Extra Small, Small, Medium, Large;

– Không bột (Powder-free);

– Dùng cho cả hai tay (Ambidextrous);

– Chưa tiệt trùng (Non-sterilize);

– Chỉ dùng 01 lần (Single-use only);

– 100 chiếc/hộp hoặc 50 đôi/hộp (theo trọng lượng) (100 pcs/box or 50 pairs/box (by weight)).

– 10 hộp/thùng carton (10 boxes/carton).

– Thị trường mục tiêu: USA

 

1. Size XS

– Hộp
MEDICAL EXAMINATION GLOVES- XS
– Thùng XS không bột
MEDICAL EXAMINATION GLOVES - XS - CARTON

2. Size S

– Hộp:
MEDICAL EXAMINATION GLOVES - S
– Thùng
MEDICAL EXAMINATION GLOVES - S -CARTON

Sản phẩm Related