Đóng

------ Thông báo -------

20/10/2018

Thầu bao bì 2018

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 -Tên bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA (MERUFA)
Địa chỉ liên lạc:  C64/II Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TPHCM
Điện thoại liên lạc: 028. 37.654.160 Fax: 028. 37.654.161

-Tên gói thầu: Bao bì găng phẫu thuật, găng kiểm tra
-Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi
– Số lượng dự kiến: (số liệu cụ thể mời tham khảo trong HSMT)

  1. Cuộn giấy gói găng phẫu thuật: 1.441.163 m2
  2. Cuộn màng túi găng phẫu thuật: 947.050 m2
  3. Hộp carton găng tiệt trùng: 124.776 cái
  4. Thùng carton găng tiệt trùng: 20.796 cái
  5. Hộp carton găng tiệt trùng: 187.164 cái
  6. Thùng carton găng tiệt trùng: 31.194 cái
  7. Hộp carton găng chưa tiệt trùng: 27.890 cái
  8. Thùng carton găng chưa tiệt trùng 4.648 cái
  9. Hộp duplex găng kiểm tra: 874.620 cái
  10. Thùng carton găng kiểm tra: 87.462 cái

-Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 10 năm 2018 đến 16 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 10 năm 2018.
-Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế Toán – Tài Vụ
-Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 (hai triệu đồng chẵn).
-Địa chỉ nhận HSDT, mẫu và quy cách bao bì: Phòng Kế Hoạch – Vật Tư
-Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 31 tháng 10 năm 2018.
-Thời gian mở hồ sơ dự thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Công ty cổ phần MERUFA kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. Link trên báo mua bán

------ Thông báo ------- Related