Đóng

------ Thông báo -------

26/07/2019

Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MRF của CTCP Merufa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2019
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018.
– Tỷ lệ thực hiện: 6%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
– Thời gian thực hiện: 11/09/2019.
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Văn phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 8h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00) bắt đầu từ ngày 11/09/2019. Khi đến yêu cầu xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước nhân dân bản chính để làm thủ tục.
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Nếu là cá nhân được cổ đông ủy quyền nhận cổ tức, khi đi ngoài Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) phải mang theo bản gốc giấy ủy quyền nhận cổ tức (tải mẫu tại đây) kèm theo bản copy CMND của người ủy quyền. Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà không có đủ các thủ tục nêu trên. Ngoài ra, cổ đông có thể nhận cổ tức bằng chuyển khoản bằng việc làm giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (tải mẫu tại đây).
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

[File đính kèm thông báo 349/TB-CT]

------ Thông báo ------- Related