Đóng

Quan hệ cổ đông

25/03/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA – Đăng ký bán 115.475 CP

 

<File đính kèm>

Quan hệ cổ đông Related