Đóng

Tin tức

18/12/2021

THÔNG BÁO MỜI THẦU BAO BÌ 2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU

   
-Tên bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA (MERUFA)

Địa chỉ liên lạc: C64/II Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TPHCM

Điện thoại liên lạc: 028. 37.654.160 Fax: 028. 37.654.161

-Tên gói thầu: BAO BÌ GĂNG TAY

-Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

– Số lượng dự kiến: (số liệu cụ thể mời tham khảo trong HSMT)

1. Cuộn giấy gói găng phẫu thuật;

2. Cuộn màng túi găng phẫu thuật;

3. Hộp carton găng tiệt trùng;

4. Thùng carton găng tiệt trùng;

5. Hộp carton găng tiệt trùng;

6. Thùng carton găng tiệt trùng;

7. Hộp carton găng chưa tiệt trùng;

8. Thùng carton găng chưa tiệt trùng;

9. Hộp duplex găng kiểm tra;

10. Thùng carton găng kiểm tra.

-Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2021 đến 16 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2021.

-Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế Toán – Tài Vụ

-Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn).

-Địa chỉ nhận HSDT, mẫu và quy cách bao bì: Phòng Kế Hoạch – Vật Tư

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 05 tháng 01 năm 2022.

Thời gian mở hồ sơ dự thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2021.

Tin tức Related