Đóng

Thông tin công bố

30/07/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt:

  • – Tỷ lệ thực hiện: 4%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
  • – Thời gian thực hiện: 12/09/2018.
  • – Địa điểm thực hiện:

– Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

– Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Văn Phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, huyện Bình chánh, Tp. Hồ chí Minh

+Thời gian: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 8h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 14h30) bắt đầu từ ngày 12/09/2018.

+Khi đến yêu cầu cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước nhân dân bản chính để làm thủ tục. Nếu là cá nhân được cổ đông ủy quyền nhận cổ tức, khi đi ngoài Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) phải mang theo giấy ủy quyền nhận cổ tức (Tải file tại đây) có chữ ký sống của người ủy quyền và người được ủy quyền kèm theo bản copy CMND của người ủy quyền. Ngoài ra, cổ đông có thể nhận cổ tức bằng chuyển khoản bằng việc làm giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (Tải file tại đây).

Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà không có đủ các thủ tục nêu trên.

Trân trọng thông báo!

 

Thông tin công bố Related