Đóng

Quan hệ cổ đông

14/08/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 và chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 bằng tiền mặt

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 và chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 bằng tiền mặt (File đính kèm)

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Merufa

Mã chứng khoán: MRF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch:  UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2020

  1. Lý do và mục đích

– Thực hiện quyền dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

– Trả cổ tức còn lại của năm 2019.

  1. Nội dung cụ thể

2.1 Chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Nội dung cụ thể:

2.1.1– Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

2.1.2– Thời gian tổ chức đại hội (dự kiến): Ngày tổ chức sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp.

2.1.3– Địa điểm thực hiện: Tại Văn Phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình chánh, Tp. Hồ chí Minh.

2.1.4– Nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông:

  1. Thông qua dự án phát triển mở rộng sản xuất của Công ty và các vấn đề liên quan.
  2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

2.2 Trả cổ tức còn lại của năm 2019 bằng tiền mặt

2.2.1  Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

2.2.2  Thời gian thực hiện: 18/09/2020.

2.2.3  Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Văn Phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, huyện Bình chánh, Tp. Hồ chí Minh từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 8h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00) bắt đầu từ ngày 18/09/2020. Khi đến yêu cầu xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước nhân dân bản chính để làm thủ tục. Nếu là cá nhân được cổ đông ủy quyền nhận cổ tức, khi đi ngoài Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) phải mang theo bản gốc giấy ủy quyền nhận cổ tức (tải mẫu tại đây) kèm theo bản copy CMND của người ủy quyền. Ngoài ra cổ đông có thể nhận cổ tức bằng chuyển khoản (tải mẫu tại đây). Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà không có đủ các thủ tục nêu trên.

Trân trọng./.

Quan hệ cổ đông Related