Đóng

Công bố 24h-2019

gửi
Nghị Quyết 37/NQ-HĐQT 15/10/2019 Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 13, Nhiệm kỳ IV 16/10/2019 Xem tại đây
Giao dịch chứng khoán 05/08/2019 Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn-Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hà 05/08/2019
Giao dịch chứng khoán 05/08/2019 Công ty CP Toàn Việt không còn là cổ đông lớn 05/08/2019
Thông báo 349/TB-CT 26/07/2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 . 26/07/2019

Xem tại đây

Nghị Quyết 32/NQ-HĐQT Bất thường26/07/2019 HĐQT họp lần thứ 12 nhắc lại việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 và hủy bỏ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ  sung thành viên HĐQT. 26/07/2019

Xem tại đây

Thông báo 327/TB-CT 17/07/2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 và chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản. 17/07/2019

Xem tại đây

Nghị quyết 28/NQ-HĐ-QT 16/07/2019 Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 11, Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về các vấn đề liên quan KH quý III-2019, chốt danh sách chia cổ tức năm 2018…. 16/07/2019

Xem tại đây

Công văn 255/CBTT-CT Bất thường Công văn của HĐQT giải trình về bản án số 06/2019/LĐ-ST của TAND Quận 12 ngày 17/05/2019 và Trích điều 31 Luật lao động 01/06/2019

Xem tại đây

Nghị quyết 20/NQ-HĐQT 16/04/2019 Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 10, Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về các vấn đề liên quan đến công việc KH quý II-2019, định hướng phát triển, thông qua qui chế ĐHĐCĐ…. 16/04/2019

Xem tại đây

Báo cáo thường niên 2018 25/03/2019 Báo cáo thường niên của công ty đại chúng-Công Ty Cổ Phần Merufa năm 2018. 26/03/2019

Xem tại đây

Thông báo 109/CT-TB 05/03/2019 Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 05/03/2019

Xem tại đây

Báo cáo 2018 Năm 2018 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2018. 23/01/2019

Xem tại đây

Danh sách Cổ Đông NN, CĐ lớn 16/01/2019 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn chốt tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2018. 16/01/2018

Xem tại đây

Nghị quyết 02 /NQ-HĐQT 15/01/2019 Nghị Quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 9, Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. 15/01/2019

Xem tại đây