Đóng

Sản phẩm

31/10/2017

Găng tay phẫu thuật

Đặc điểm

 

Khoản mục

Mô tả

Kiểu (Type) Type 1- Chế tạo từ latex cao su tự nhiên (made out of natural rubber latex)
Dạng (Design)   Găng ngón tay thẳng (straight fingers)  Găng ngón tay cong (curved fingers)
Bề mặt (Finish)   Bề mặt nhám toàn bộ mặt bên ngoài găng (textured outside surface)  Bề mặt nhẵn
toàn bộ mặt bên ngoài găng (smooth outside surface)
Giá Liên hệ
Sản phẩm Related