Đóng

Quan hệ cổ đông

23/02/2023

MERUFA Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

MERUFA thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Merufa

Mã chứng khoán: MRF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch:  UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023

  1. Lý do và mục đích

–  Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

–  Tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2022 bằng tiền mặt.

  1. Nội dung cụ thể

2.1 Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết.

– Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 04/2023.

– Địa điểm thực hiện:  Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp.

Nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp và trên website Công ty http://merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/ (chuyên mục Quan hệ cổ đông)

2.2 Tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2022 bằng tiền mặt

2.1  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

2.2  Thời gian thực hiện: 07/04/2023.

2.3  Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Đề nghị Người sở hữu đến nhận cổ tức tại Văn Phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, huyện Bình chánh, Tp. Hồ chí Minh mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của cổ đông (sao y công chứng), Sổ cổ đông (bản photo) từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 8h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00) bắt đầu từ ngày 07/04/2023. Nếu là cá nhân được cổ đông ủy quyền nhận cổ tức, khi đến Công ty ngoài những giấy tờ trên, người nhận ủy quyền phải mang theo bản gốc giấy ủy quyền nhận cổ tức kèm theo bản copy CMND của người ủy quyền. Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà không có đủ các thủ tục nêu trên.

Quan hệ cổ đông Related