Đóng

Công bố 24h 2018

 

gửi
1 Quyết định của HĐQT Bất thường15/01/18 MERUFA – Quyết định cử người công bố thông tin của HĐQT 15/01/2018

Xem tại đây

2 Giấy ủy quyền Bất thường15/01/18 MERUFA – Giấy ủy quyền người thực hiện công bố thông tin 15/01/2018

Xem tại đây

3
CBTT bất thường
Bất thường 10/01/2018 MERUFA – THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KỂ TỪ 01-01-2018 08/01/2018


Xem tại đây