Đóng

cong-bo-24h-2020

BẢNG THÔNG TIN

Công văn đến 274 28/11/2020 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Nỡ – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA Xem
Công văn đến 261 17/11/2020 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Thị Thanh Thúy – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA – đã bán 149.000 CP Xem
Công văn đến  253 09/11/2020 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Xuân Mai – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA – đã bán 10.900 CP Xem
 Báo cáo 04/11/2020 Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn–Công ty TNHH Đầu Tư & Thương Mại Thiên Hải Xem
Báo cáo 04/11/2020 Ông Phạm Kim Hải – Ủy viên HĐQT – Đăng ký bán 35.300 CP Xem
Công văn đến 243 30/10/2020 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của bà Hồ Thị Quế – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA Xem
Công văn đến 238 23/10/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Nỡ – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA  đăng ký mua 6.000 Xem
Công văn đến 234 20/10/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Thị Thanh Thúy – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA Xem
Thông báo 496/TB-CT 19/10/2020  MERUFA thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 lần 2 Xem
Nghị quyết 54/NQ-HĐQT 15/10/2020 Nghị quyết của HĐQT kỳ họp lần thứ 21, Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 lần 02 và thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Xem
Công văn đến 227 08/10/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT  Công ty Cổ phần MERUFA Xem
Công văn đến 218 02/10/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Hồ Thị Quế – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA Xem
Nghị quyết 50/NQ-HĐQT 01/10/2020 Đính chính biên bản và nghị quyết 45 đồng thời thay thế bằng nghị quyết 50 Xem
Biên bản và NQ 45 27/09/2020 Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 Xem 
Thư mời họp 16/09/2020 Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 Thư mời
Nghị quyết 47/NQ-HĐQT 15/09/2020 Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp lần thứ 20 Nhiệm kỳ IV (2017-2022) Nội dung NQ
Nghị quyết 37/NQ-HĐQT 21/08/2020 Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp lần thứ 19 Nhiệm kỳ IV (2017-2022) Nội dung NQ
Công văn đến 172 17/08/2020 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Nguyễn Thanh Mai bổ sung thêm “số lượng cổ phiếu đã mua: 22.000 cp” theo yêu cầu của sở GDCK Hà Nội Nội dung CV
Công văn đến 170 14/08/2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trần Nguyễn Thanh Mai là Cổ đông lớn và là người liên quan của cổ đông nội bộ ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT Cty CP MERUFA Nội dung CV
Thông báo 380/TB-CT 14/08/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 và chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 bằng tiền mặt Xem thông báo
Hợp đồng kiểm toán 11/08/2020 Merufa ký kết Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh Xem báo cáo
Nghị quyết 33/NQ-HĐQT 04/08/2020 Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức và chốt danh sách ĐHĐCĐ bất thường năm 2020; trả cổ tức còn lại của năm 2019 Xem tại đây
Công văn đến 155 28/07/2020 Bổ sung thêm thông tin trong thông báo giao dịch của bà Trần Nguyễn Thanh Mai ngày 22/07/2020 theo yêu cầu của Sở GDCK Hà Nội Xem tại đây
Công văn đến 150 22/07/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông là người liên quan của người nội bộ bà Trần Nguyễn Thanh Mai Xem tại đây
Công văn 326/CBTT-CT 16/07/2020 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN (6 tháng đầu năm 2020) Xem danh sách
Nghị quyết 32/NQ-HĐQT 15/07/2020 Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 18 nhiệm kỳ IV( (2017-2022) ngày 15/07/2020: triển khai thực hiện các công việc theo KH quí III-2020 và thông qua DA mở rộng sản xuất găng (DA PXGA2) Xem tại đây
Nghị quyết 29/NQ-HĐQT 01/07/2020 Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 17 Nhiệm kỳ IV (2017-2022) ngày 01/07/2020 V/v đầu tư dây chuyền sản xuất găng và huy động vốn từ các đối tác Xem tại đây
Lý lịch Thành viên 24/06/2020 Lý lịch thành viên bổ sung Hội đồng quản trị-Cn Bùi Minh Tuấn- đã thông qua tại ĐHD8CĐ 2020 Xem tại đây
 Nghị quyết 27/NQ-HĐQT 20/06/2020 Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 16 Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức còn lại của năm 2019 là 6% Xem tại đây
Nghị quyết 25/NQ-ĐHĐCĐ 20/06/2020 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2020 ngày 20/06/2020 Xem tại đây
Tài liệu ĐHĐCĐ 2020 (Đợt 2) 08/06/2020 Thư mời họp, tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020 Xem tại đây
Tài liệu ĐHĐCĐ 2020 (Đợt 1) 06/06/2020 Thư mời họp, tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020 Xem tại đây
Thông báo 161/TB-CT
(thay cho CV 160)
27/04/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt Xem tại đây
Thông báo 160/TB-CT 24/04/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt Xem tại đây
Nghị quyết 14/NQ-HĐQT 24/04/2020 Nghị quyết HĐQT lần họp thứ 15, Nhiệm kỳ IV (2017-2022) về ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức 2019. Xem  tại đây
Công văn 1725//ĐHKD-THKT 07/04/2020 Thông báo chấp nhận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Sở KHĐT TP.HCM Xem tại đây
Báo cáo thường niên 2019 18/03/2020 Báo cáo thường niên năm 2019  Xem tại đây
Công văn 094/ĐC-BCTC-CT 18/03/2020 Văn bản đính chính về Báo cáo tài chính 2019 có sự nhầm giá trị thuyết minh giữa 2 khoản mục của Thuyết minh 33

Xem tại đây

Công văn 088/TB-CT 17/03/2020 Thông báo/Chấp nhận đề nghị hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020-

Xem tại đây

đây

Công văn 90/CV-CT 17/03/2020 Gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Xem tại đây

Nghị quyết 08/NQ-HĐQT 17/03/2020 Về việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Xem tại đây

Thông báo 057/TB-CT 18/02/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xem tại đây

Báo cáo  05/CT-HĐQT 30/01/2020 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2019

Xem tại đây

Nghị Quyết số 04/NQ-HĐQT 17/01/2020 Nghị quyết HĐQT lần thứ 14 nhiệm kỳ IV (2017-2022) về ngày chốt danh sách và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các vấn đề quan trọng khác

Xem tại đây

Danh sách Cổ Đông NN, CĐ lớn 02/01/2020 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn chốt tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2019.

Xem tại đây