Đóng

17/04/2020

Đồng hành cùng Y Bác sĩ đẩy lùi COVID-19 – MERUFA tiếp tục góp 10.000 đôi Găng tay y tế cho HCDC – Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật TP.Hồ Chí Minh

Đồng hành cùng Y Bác sĩ đẩy lùi COVID-19 – MERUFA tiếp tục góp 10.000 đôi Găng tay y tế cho HCDC – Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật TP.Hồ Chí Minh
Thư cảm ơn của HCDC

Thư cảm ơn của HCDC

------ Thông báo ------- Related