Đóng

------ Thông báo -------

26/07/2021

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 BẰNG TIỀN

TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 BẰNG TIỀN

  1. Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm đồng)).
  2. Thời gian thực hiện: 20/08/2021.
  3. Địa điểm thực hiện:

+Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Đề nghị Người sở hữu đến nhận cổ tức tại Văn Phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, huyện Bình chánh, Tp. Hồ chí Minh hoặc gửi bưu điện bản sao các giấy tờ sau về địa chỉ trên: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của cổ đông (sao y công chứng), Sổ cổ đông (bản photo), Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (Tải mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản) có đầy đủ chữ ký của cổ đông trong đó tài khoản nhận cổ tức phải là tài khoản chính chủ (các bản trên có thể chụp, scan, fax, …gửi trước về địa chỉ email Công ty là merufa@merufa.vn) từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 8h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00) bắt đầu từ ngày 20/08/2021.

         Trường hợp gửi thư điện tử Công ty chỉ chấp thuận khi cổ đông gửi bằng địa chỉ email đã được đăng ký tại Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam.

         Trường hợp đến Công ty yêu cầu xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, sổ cổ đông bản chính để làm thủ tục. Nếu là cá nhân được cổ đông ủy quyền nhận cổ tức, khi đến Công ty ngoài những giấy tờ trên, người nhận ủy quyền phải mang theo bản gốc giấy ủy quyền nhận cổ tức (Tải mẫu giấy ủy quyền tại đây) kèm theo bản copy CMND của người ủy quyền.

Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà không có đủ các thủ tục nêu trên.

<File đính kèm>

------ Thông báo ------- Related